لیست قیمت چاپ اُفست

لیست قیمت کارت ویزیت عمومی

ردیف جنس تعداد ابعاد یکرو  (تومان) دو رو   (تومان) زمان تحویل
1 سلفون براق 1000 48 × 85 mm 170000 204000 2 روز
2 سلفون مات 1000 48 × 85 mm 170000 204000 2 روز
3 کتان آلمان 1000 48 × 85 mm 271000 280000 3 روز
4 کتان امباس 1000 48 × 85 mm 211000 228000 2 روز
5 لیبل یووی 1000 48 × 85 mm 197000 3 روز
6 سلفون براق دورو دورگرد 1000 90 × 60 mm 280000 3 روز
7 سلفون مات دورو دورگرد 1000 90 × 60 mm 280000 3 روز
8 لمینت براق دورگرد 1000 90 × 60 mm 490000 5 روز
9 لمینت مات دورگرد 90 × 60 mm

لطفاً جهت استعلام قیمت دیگر خدمات چاپی با شماره تلفن 66981872 تماس حاصل  فرمایید.