مقالات

پرینت انقلاب

فرق پرینت و کپی

کپی، پرینت، دستگاه کپی، دستگاه پرینتر و همه این اصطلاحات را شاید در طول روز بارها بشنویم. اما تا به...

پرینت رنگی

چاپ دیجیتال چیست؟

صنعت چاپ از ابتدا تاکنون پیشرفت‌ های زیادی داشته هر روز نیز فناوری‌ های زیادی به آن اضافه می‌ شود....

روانشناسی رنگ زرد

رنگ زرد درخشان، روشنگر، گرمابخش، خورشیدگون، و بشاش در همه جوامع زرد مساوی است با شکوه، جلال و گرما خورشید....

روانشناسی رنگ آبی

رنگ آبی ثابت، آرام، خنک، ساکت، قابل اعتماد رنگ، آبی به شدت با  آب و آسمان در ارتباط است به...